Investeren in een circulaire toekomst

Om ervoor te zorgen dat de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar is, moeten we actief inzetten op de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Samen naar een systeem waarin verstandig gebruik van grondstoffen en materialen en slim hergebruik van reststromen in gesloten kringlopen het uitgangspunt zijn. Een systeem waarin we hernieuwbare energiebronnen optimaal benutten en dat is ingericht op behoud van waarde in elke schakel.

Belangrijke uitgangspunten bij de transitie naar een circulaire economie zijn Reduce, Reuse, Recycle, Recover en Regenerate. In de business modellen van circulaire startup en spin-off bedrijven staan deze dan ook vaak centraal. Ook de vijf belangrijke circulaire transitieagenda’s van de overheid focussen hierop: Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen.

Innovatieve technologie speelt een belangrijke rol bij het bereiken van het gezamenlijke transitiedoel. Vanuit het thema Circulaire Technologie ondersteunen we daarom de ontwikkeling en toepassing van veelbelovende technologie die hieraan bijdraagt. Kansrijke initiatieven kunnen rekenen op ondersteuning, bijvoorbeeld bij het validatieproces en het in kaart brengen van de marktkansen. Sleuteltechnologieën die binnen de scope van Circulaire Technologie vallen zijn onder meer:

 • Optimaal gebruik en hergebruik grondstoffen
 • Reststroom verwaarding
 • Groene energie
 • Biobased chemische building blocks
 • Eiwittransitie
 • Bio-cascadering biomoleculen
 • Elektrificatie
 • Regeneratieve landbouw/circulaire kas
 • Klimaat neutrale bouw
 • Geavanceerde materialen
 • Nieuwe vormen van consumeren en produceren

Lees hier hoe we goede initiatieven ondersteunen.

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

MedTech

Esther Rodijk

e.rodijk@novelt.com

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.