25-06-2021

Na Circulaire Technologie en Smart Industry ook MedTech van start

Na Circulaire Technologie en Smart Industry ook MedTech van start

Eind maart maakte de Ministeries van EZK en OCW bekend dat TTT MedTech van start kan. Binnen dit consortium bundelen de vier technische universiteiten (4TU) hun krachten met drie medisch academische centra en durfinvesteerder Innovation Industries. Gezamenlijk doel is om medisch technische (medtech) oplossingen sneller naar de markt te brengen en de goede internationale positie van de Nederlandse medtech sector verder uit te bouwen.

Technologische innovaties zijn keihard nodig om de zorg op de lange termijn betaalbaar, kwalitatief en bemensbaar te houden. De route naar de markt is voor medtech spin-offs echter zeer complex en lastig. De Kennis Transfer Offices (KTO) van TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit & Research bouwen samen met de KTO’s van Erasmus MC, RadboudUMC en Maastricht UMC, en VC fonds Innovation Industries aan een nationaal en open programma.

Roy Kolkman, manager van het KTO van de Universiteit Twente, verheugt zich op de start van TTT MedTech. ‘Met deze investering van het Rijk leggen we een uitstekend fundament voor de medtech spin-offs in Nederland. Door de voedingsbodem met de juiste kennis en expertise te verrijken, is de kans op uitval kleiner en wordt de time-to-market verkort.’

Betere proposities

‘Door bundeling van krachten tussen UMC’s en TU’s komen we tot sterke proposities’, zegt Thijs Spigt, KTO-directeur van Erasmus MC. ‘De kennis en ervaring binnen het consortium zorgt voor snellere validatie en een betere business propositie. Hierbij is uitgebreid aandacht voor de klinische vraag, technische haalbaarheid en business ontwikkeling.’

Uitbouw koppositie

“Nederland is koploper in het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Het naar de markt brengen is echter een grote uitdaging. We investeren in dit consortium en doen er alles aan om dit te laten slagen. Naast kapitaal leveren we met onze kennis, ervaring en netwerk een belangrijke bijdrage’, aldus Pleuni Hooijman, fondsmanager bij Innovation Industries.”

Thematische Technology Transfer

De Ministeries van OCW en EZK trekken in deze tweede tender in totaal € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter naar de samenleving en markt te brengen. Het geld wordt verdeeld onder drie consortia van kennisinstellingen en een durfinvesteerder rond de thema’s medtech, artificial intelligence en watertechnologie. Zij krijgen ieder € 8 miljoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek hebben de consortia geselecteerd.

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.