Over TTT

Hoe TTT goede ideeën ondersteunt

Over TTT

We helpen om goede ideeën te laten groeien. Het Thematische Technologie Transfer (TTT) programma ondersteunt onderzoekers om hun onderzoeksideeën naar een hoger plan te tillen, deze te valideren en een succesvolle spin-off op te richten. Vanuit de gebundelde kracht van de vier Nederlandse technische universiteiten en TNO, stimuleren, ondersteunen en versnellen we de ontwikkeling van veelbelovende spin-off bedrijven.

Thematische Technologie Transfer (TTT), is een samenwerkingsverband van de Knowledge Transfer Offices (KTO’s) van TNO en 4TU (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Wageningen University & Research) en twee Nederlandse durfkapitaalfondsen met focus op technologie, Innovation Industries en SHIFT Invest. Binnen het thema MedTech zijn ook de KTO’s van Erasmus MC, RadboudUMC en Maastricht UMC aangesloten. Naast deze samenwerkingen zijn er nog meer TTT programma’s in Nederland die geleid worden door andere instituten. Dit zijn TTT RegMedXB (klik hier voor hun pijler 2 fondsinformatie), TTT Wetsus, en TTT AI.

Binnen TTT werken de KTO’s samen met de fondsmanagers en zetten zo gezamenlijk hun kennis en netwerk in om high-tech spin-offs te ondersteunen. Al in een vroege fase kunnen onderzoekers en jonge spin-offs bij TTT terecht voor advies, toegang tot netwerk en funding. Met deze gezamenlijke aanpak versnellen we de praktische toepassing van veelbelovend onderzoek. Efficiënt én effectief.

Het gezamenlijk netwerk van TTT is groot en we hebben een breed inzicht in de markt. Met deze gebundelde kracht zijn we een interessante partner voor investeerders en bedrijven. De interactie met potentiële vervolgfinanciers komt dan ook al in een vroeg stadium tot stand. Het zijn belangrijke ingrediënten voor (potentiële) spin-off bedrijven: voor een kansrijke start en een succesvolle ontwikkeling naar een bedrijf met impact. Het TTT-programma is medegefinancierd door subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het TTT-programma bestaat uit twee pijlers: pijler 1 focust zich op onderzoekers die een spin-off willen opzetten, en pijler 2 focust zich op recent opgerichte spin-offs.

We ondersteunen onderzoekers met advies vanuit een gedegen trackrecord. Daarnaast bieden we financiële ondersteuning in de vorm van tickets (pijler 1). Deze kun je inzetten voor ‘Proof of Concept (PoC)’ en voor Business Development (BD) activiteiten:

  • PoC werkzaamheden richten zich op technische haalbaarheid of verbetering van een nieuwe technologische vinding, dienst of proces. Het creëren van demonstraties, maken van test batches, het testen en gereed maken van de kennis voor benutting.
  • BD werkzaamheden richten zich op het uitwerken van de eerste plannen en ideeën om tot een levensvatbaar bedrijf te kunnen komen en de nieuwe technologie/vinding in de markt te kunnen zetten. De ontwikkeling van waardeproposities, businessmodellen, revenue modellen, contacten met de markt/industrie, beschikbaar stellen van samples om in de markt te laten toetsen, marktonderzoek, initiatieven om het beoogde team te versterken, etc.

Voor jonge spin-offs bieden we ook initiële financiering, doorgaans in de vorm van een converteerbare lening met het doel om ‘investor ready’ te worden (pijler 2). Dit onderdeel van de TTT steun wordt gemanaged door Innovation Industries (Smart Industry) en SHIFT Invest (Circulaire Technologie). Naast kapitaal bieden deze professionele durfkapitaalfondsen hands-on ondersteuning voor de recent opgerichte spin-offs met hun uitgebreide kennis, ervaring, en netwerken in zowel de financiële sector als de industrie.

De TTT-tickets en converteerbare leningen zijn beschikbaar voor onderzoekers en jonge spin-offs. Het betreffende onderzoek of de bedrijfsactiviteiten moeten binnen de TTT-thema’s vallen, moeten aansluiten bij een van de sleuteltechnologieën binnen het thema en moeten een geschikt businessmodel nastreven.

Neem contact met ons op!

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

MedTech

Esther Rodijk

e.rodijk@novelt.com

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.