13-12-2023

Wat TTT opleverde voor de kennisinstellingen

“De combinatie van publieke inzet met pre-seed venture capital is uniek en gooit ook in het buitenland hoge ogen.”

Wat TTT opleverde voor de kennisinstellingen

De 4TU en TNO zorgen ervoor dat de kennis niet binnen de muren van de kennisinstellingen blijft, maar dat het naar de maatschappij wordt gebracht. Het TTT instrument ondersteunt daarbij in de vroegste spin-off fase. Wat heeft de regeling de kennisinstellingen tot nu toe gebracht? We gingen in gesprek met Sebastiaan Berendse, directeur Waardecreatie bij Wageningen University & Research, en met Jeroen van Woerden, managing director bij The Gate van Technische Universiteit Eindhoven.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het TTT Magazine #6.

Berendse was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van TTT. Berendse: “Samen met de andere technische universiteiten gingen we in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Waar ligt de uitdaging als het gaat om startup-valorisatie? Waarom lukt het sommige spin-offs niet om te schalen? Wanneer je die vragen gaat beantwoorden, kom je al gauw tot de conclusie dat de uitdaging in de vroegste fasen zit: in ideation en pre-venturing. Nadat we aan tafel hadden gezeten om na te denken over het instrument, konden we de eerste twee programma’s uitdenken en indienen. Dat deden we samen met venture capital fondsen die vroeger wilden investeren dan ze meestal deden. Die twee programma’s waren Smart Industry en Circular Technology. Voor die laatste ben ik ook betrokken geweest bij de pitch richting RVO & NWO. Je moet een hoop regelen voordat zo’n programma goed en wel staat en gepitcht kan worden. Gelukkig werd het gehonoreerd en ben ik nu betrokken in de programmatische uitvoering.”

Versnelling van valorisatie

Voor Van Woerden kwam de eerste kennismaking met de TTT’s wat later. Hij startte in 2021 bij The Gate en stapte op de rijdende trein. Van Woerden: “Smart Industry, Circular Technology en MedTech waren allemaal al gestart. Door mijn rol zat ik in alle stuurgroepen en werd ik meteen enthousiast over het instrument. In Eindhoven moesten we namelijk een versnelling maken op het gebied van valorisatie, en TTT helpt daarbij. Het geeft spin-offs een grotere overlevingskans in een vroege fase en in latere fases wordt het voor investeringsfondsen aantrekkelijker om in te stappen. Zo kunnen de spin-offs opschalen, doorgroeien en echte impact maken.”

Berendse: “Met de TTT’s kunnen we heel duidelijk snelheid, transparantie en gezamenlijkheid organiseren. We kijken of een casus financierbaar is, of dat het eerst nog een andere technologie nodig heeft die bij een andere kennisinstelling beschikbaar is. Omdat we eerlijk zijn over of het gaat werken of niet, kunnen we casussen beter opbouwen.”

Vertrouwen als succesfactor

Die transparantie is er niet alleen vanuit de kennisinstellingen naar de spin-offs, maar ook onderling. Zowel Berendse als Van Woerden zijn het erover eens dat de samenwerking op basis van vertrouwen de grootste succesfactor is van de TTT’s. Van Woerden: “Ik vind het ontzettend mooi om te zien hoe we met TTT echt samenwerken en niet concurreren met elkaar. Ik ben ook niet van mening dat onze concurrentie hier in Nederland zit, of zelfs in Europa. Dan is het extra mooi als je dat vertrouwen hebt in elkaar zodat je fouten kunt maken en daarvan kunt leren.” Berendse onderstreept dat. “We hebben vanaf het begin gezegd dat we het met elkaar gingen doen. Dat betekent ook dat je soms een boekje open moet doen over hoe je kijkt naar casussen en hoe je kunt bijdragen door iets uit eigen stal bij te zetten. Door die bereidwillendheid om samen te werken, kunnen de spin-offs ook profiteren van kennis uit andere universiteiten en zie je dat er nu ook steeds meer projecten vanuit meerdere kennisinstellingen ontstaan. Bovendien is er niet alleen vertrouwen tussen de kennisinstellingen, maar ook met de samenwerkende partners en investeerders. Door VC-fondsen veel eerder mee te laten kijken, kunnen we eerder ontwikkeldoelstellingen meegeven aan de spin-offs wat hun kans van slagen vergroot. Om die kans nog verder te vergroten, werken we nauw samen met fondsen die multi-stage kunnen doorinvesteren bij volgende groeistappen.”

Door de constructie van de TTT’s is het mogelijk om die VC’s in een vroege fase te betrekken bij de spin-offs. Van Woerden legt uit: “De TTT-regeling vermindert het risico voor de investeerders door een deel van het fonds te financieren. De VC’s beheren het fonds. Het is belangrijk dat de businesscase klopt en schaalbaar is, maar ook daar helpt TTT bij. Daardoor stappen investeerders makkelijker in voor de volgende fase. De combinatie van publiek geld met venture capital is uniek en gooit ook in het buitenland hoge ogen.”

Continueren, ontwikkelen en verbreden

Of de regeling ‘exporteren’ dan de volgende stap is voor TTT? “Het allerbelangrijkste is dat we de TTT-aanpak continueren,” zegt Van Woerden. “We moeten ons openstellen voor andere partijen zoals andere universiteiten, hogescholen, maar ook regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het is nu goed voor de vier technische universiteiten en TNO, maar uiteindelijk moet het goed zijn voor heel Nederland. Er wordt ook geïnvesteerd in spin-off cases van andere instellingen, maar dat kan en moet meer. We kunnen nu de eerste resultaten al oogsten, maar we moeten ook inzaaien voor de volgende ronde om het systeem te verbeteren.”

Wat Berendse betreft, ligt de focus in de volgende ronde ook op uitbreiding van de regeling binnen Nederland. “De TTT’s zijn gebaseerd op de Kennis- en Innovatieagenda’s. Daarvan zijn er nog een aantal die geen science based startup programma hebben, zoals agrifood, veiligheid, en social sciences. Wellicht hebben die een ander finaniceringsmodel nodig dan de technologiegedreven programma’s, dus het lijkt me interessant om te kijken hoe we daar een mouw aan kunnen passen. TTT doet precies wat het moet doen om de valkuilen in de vroegste ontwikkelfase van spin-offs te vullen. Nu is het de uitdaging om dat door te ontwikkelen en te verbreden.”

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

MedTech

Esther Rodijk

e.rodijk@novelt.com

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.