Nature's Principle: update

Plastic van suikerbieten

Nature’s Principle: update
Suikerbieten als basis voor plastic

Om plastic uit aardolie te maken, is energie en aardolie nodig. De CO2-uitstoot is daardoor significant. Dat kan en moet anders, dachten Jules Rombout en Jan Pieter van Tilburg. Met Nature’s Principles werken ze aan een nieuwe techniek om tot dertig procent goedkoper, recyclebaar plastic van polymelkzuur (PLA) te maken. Zonder aardolie, maar mét suikerbieten. De spin-off van de TU Delft haalde eind 2021 500.000 euro op vanuit de TTT Circular Technology, investeringsfonds Shift Invest en een business angel investor.

Dankzij de opgehaalde investering kan Nature’s Principles hun innovatie verder ontwikkelen en de eerste stappen naar de markt zetten. De spin-off gaat het team uitbreiden en op grotere schaal tests draaien. In die pilot gaat Nature’s Principles Europese suikerbiet omzetten in melkzuur om zo op een duizendmaal grotere schaal het fermentatieproces te valideren. De markt voor melkzuur groeit hard omdat de potentie van melkzuur als basis voor duurzame producten (denk aan bioplastics) vaker wordt erkend.

Valley of Death

Mede-oprichter Jan Pieter van Tilburg is dolblij met de ontwikkeling. Van Tilburg: “Dankzij de investering en de expertise van SHIFT kunnen we onszelf beter in de markt zetten. Met het TTT-programma kunnen we de zogenaamde Valley of Death overbruggen. Dat is het beruchte gat waar startups in kunnen vallen wanneer ze meer geld nodig hebben en enkel subsidies niet voldoende blijken, maar ze nog niet klaar zijn voor de eerste grote investeringsronde.”

Oprichting

Het ontstaan van Nature’s Principles is bijzonder. Een paar jaar geleden kwamen Harman en Jules iets interessants op het spoor. In traditionele microbiologische fermentaties fermenteer je met één van tevoren gekozen micro-organisme, een reincultuur. Denk bijvoorbeeld aan het maken van yoghurt, waarbij melkzuurbacteriën worden toegevoegd aan melk na het pasteuriseren. Daar tegenover staan ‘undefined mixed cultures’ – open microbiële systemen waarin allerlei verschillende micro-organismen elkaar tegenwerken en samenwerken. Jules: “denk aan het maken van biogas. Je kiept hier GFT afval in, en er komt biogas uit. Wij dachten: zou je op deze manier niet ook een specifiek melkzuur kunnen maken voor plastic? En kunnen we dan misschien concurreren op prijs met andere PLA, of zelfs met plastic gemaakt van aardolie?”

Ambitie

Over de ambities voor de toekomst is Van Tilburg duidelijk. “We willen in Europa een fabriek bouwen die onze nieuwe technologie gebruikt om op grote schaal melkzuur te produceren. Daarmee willen we de route versterken die we met z’n allen zijn ingeslagen rondom de vervanging van chemicaliën die gebaseerd zijn op aardolie door duurzame chemicaliën op basis van planten.”

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

MedTech

Esther Rodijk

e.rodijk@novelt.com

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.