25-06-2021

De start van TTT en hoe je betrokken blijft

De start van TTT en hoe je betrokken blijft

De Thematische Technologie Transfer programma’s (TTT’s) timmeren flink aan de weg. Goede ideeën vinden dankzij de eerste twee TTT’s (Circular Technology en Smart Industry) beter en sneller hun weg naar de markt. De volgende TTT’s zijn al in ontwikkeling. Met deze missie, waar de Ministeries van OCW en EZK in totaal 24 miljoen euro in stoppen, wordt de voedingsbodem voor spin-offs in Nederland nog gezonder.

Waarom dit programma? Voor wie? En hoe blijf je op de hoogte?

TTT is een samenwerkingsverband van de Knowledge Transfer Offices (KTO’s of valorisatieafdelingen) van TNO en de vier technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen). Kennis en expertise binnen deze KTO’s vindt en versterkt elkaar. TTT ondersteunt onderzoekers met advies, netwerk en financiering om de stap naar ondernemerschap te zetten. Vanuit een gezamenlijke aanpak versnelt TTT zo de toepassing van veelbelovend onderzoek in de praktijk. Efficiënt én effectief.

Samen bereiken we meer

De KTO’s hebben jarenlange expertise opgebouwd. De samenwerkingspartners zijn in veel opzichten complementair aan elkaar als het gaat om de inhoudelijke thema’s. Bovendien is het gezamenlijke bereik en netwerk van de gezamenlijke KTO’s groter. Samen is er meer slagkracht en daarmee krijgt de ontwikkeling van spin-offs al in de vroegste fase een flinke impuls. En dankzij nauwe samenwerking met private investeerders in het programma, is ook in een volgende groeifase vervolgfinanciering voor starters beschikbaar.

Voor wie is TTT interessant en wat kan het hen bieden?

Het netwerk van TTT is divers en groeit gestaag. Niet alleen onderzoekers en jonge spin-offs weten TTT te vinden, rechtstreeks of via de eigen KTO’s. Aan bijvoorbeeld private investeerders biedt het nieuwe investeringskansen en bedrijven kunnen er op baanbrekende technologieën nieuwe samenwerkingspartners vinden. Een interactief netwerk vol kennis, technologie en innovatie, dat zich hard maakt voor behoud van een leefbare wereld. Een netwerk dat impact realiseert op thema’s die ertoe doen.

Blijf ons volgen

Het netwerk en de activiteiten rondom de TTT’s blijven groeien en er volgen meer programma’s. Zoals TTT MedTech, gericht op het sneller naar de markt brengen van medisch-technologische innovaties. Het landelijke valorisatienetwerk zit in de lift. Meer en meer spin-offs plukken de vruchten van de gezamenlijke aanpak. We informeren je graag over de verschillende TTT-activiteiten, hoe je van onze expertise gebruikmaakt en natuurlijk over de resultaten van de TTT’s.

Contact

Smart Industry

Nico Nijenhuis

n.nijenhuis@novelt.com

Circular Technology

Maurits Burgering

maurits.burgering@wur.nl

Privacy & Terms

Privacy Statement
Cookie Policy
General terms and conditions

Inschrijven nieuwsbrief

Meld je aan voor onze TTT nieuwsbrief.